Historik över rubelkursens utveckling

Här nedanför hittar du grafer som visar rubelkursens historiska utveckling över olika tidsepoker, för att enklare kunna identifiera trender och se hur kursen har fluktuerat över olika tidsintervall.Hämta rubelkursen för ett godtyckligt valt datum

Här kan du hämta och visa rubelkursen från ett godtyckligt datum. Välj vilket datum du vill se rubelkursen för här nedan, klicka sedan på "Hämta kurs" så kommer rubelkursen för valt datum att visas i en ruta nedanför.

Grafer över rubelkursen utveckling den senaste tiden